Hoca Ahmet Yesevi Kimdir?

Makaleyi;

   1093 yılında bugünkü Türkistan ‘ın Sayram Kasabasında doğmuştur.Tam adı Ahmet bin İbrahim bin İlyas Yesevi’dir .Türk tasavvuf geleneğinin baş temsilcisidir.Karahanlıların hüküm sürdüğü çağlarda  yaşamıştır.Babası İbrahim Şeyh ‘in ölümünden sonra manevi babası Şeyh Arslan Baba ‘dan tasavvufla ilgili ek bilgileri edinen Ahmet Yesevi,manevi babasının ölümünün ardından  Buhara ve Semerkant’ta Melametî-Kalenderî şeyhi olduğu iddia edilen Yusuf Hemedani’nin öğrenci oldu.Ahmet Yesevi ,hocası ile birlikte Mevr,Semerkant,Herat gibi pek çok bölgeyi gezerek görerek ufkunu genişletti,görerek yaşayarak öğrendi,dini ve tasavvufi bilgisini arttırdı.

Daha sonra öğrettiklerini Türkistan ‘dan başka bütün Türk dünyasına sade Türkçesiyle öğretti,anlattı.

Anadolu’ya hiç gelmemiş olmasına rağmen Anadolu’da da tanınan ve sevilen Ahmet Yesevi, yaygın olan kanaate göre, Mevlânâ, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi Anadolu ekollerini  etkilemiştir.

Hoca Ahmet Yesevi’ nin ışığında Yesi şehri  aydınlandı. Türkistan ‘ın hemen hemen her bölgesinden öğrenciler gelerek Ahmet Yesevi’den eğitim alıyordu.Bu öğrencilerle birlikte Ahmet Yesevi ‘nin görüşleri kısa sürede çok geniş bölgelere yayıldı.

Yesevi, Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilmesine rağmen eserlerini ısrarla Türkçe’de vermiştir.

Türklerin islamiyeti benimsemesi ve anlamasında büyük katkıları olan Ahmet Yesevi,izlediği yöntemler yüzünden kimi çevreler tarafından sapkınlık ve dinden çıkmakla şuçlandı ancak Hoca Ahmet Yesevi islamiyeti Türk geleneklerine ve yaşam tarzına paralel bir şekilde sentezleyerek Yesevi tarikatını kurup geliştirdi.Eski Türk inanışları ve adetlerinin bir kısmını islam dini içine dahil ederek Türk topluluklarına dinin felsefi yönünü tanıttı.

Türbesi

Ana madde: Hoca Ahmed Yesevi Türbesi
Türbesi, Kazakistan’ın güneyindeki Türkistan kentinde 1389 ile 1405 yılları arasında Timurlenk tarafından yapıldı. 2002 yılında UNESCO tarafından dünya tarih eseri olarak kabul gördü. Ahmet Yesevi’nin türbesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından Öner Kabasakal’ın Başkanlığı döneminde TİKA marifetiyle yeniden tamir edilmiştir.

Eserleri

Divan-ı Hikmet şiirleri, Türk tasavvuf edebiyatının çok önemli ve bilinen en eski örneklerini içeren kitaptır.
Akaid, İslamın esaslarının yer aldığı temel eseridir
Fakrname öğrencileri tarafından yazılmış ve kendisine mal edilmiştir

Önceki KonuSultan Sencer Kimdir ? Sonraki KonuBilgisayarınızda Kablosuz Bağdaştırıcı (Wireless adapter) var mı?

Diger Yayinlar

Bu yazı yoruma kapatılmıştır.